1. ارزیابی پاسخ‌های ایمنی هومورال و ایمنی سلولی پیامد واکسیناسیون با نانوذره نیوکاسل بر پایه کیتوزان همراه با یاور مولکولی هموکینین-1

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 103-112

احمدرضا محمدی؛ عبدالکریم زمانی مقدم؛ شهلا شاهسوندی


2. بررسی اثرات عصاره الکلی پوست انار بر عملکرد رشد، مورفولوژی روده، پراکسیداسیون لیپیدی، تجمع بافتی و فاکتورهای بیوشیمیایی خون متعاقب مسمومیت تجربی کادمیوم در بلدرچین ژاپنی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

احمد کشمیری؛ شهاب بهادران؛ عبدالکریم زمانی مقدم؛ عبدالناصر محبی


3. ارزیابی اثر عصاره الکلی برگ‌توت سفید (Morus alba) بر شاخص‌های خونی، سرمی و آنتی‌اکسیدانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش سرمایی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1398

میلاد بابااحمدی میلانی؛ عبدالکریم زمانی مقدم؛ فریبرز خواجعلی؛ عبدالناصر محبی


4. مطالعه فیلوژنیتیکی و ژنوتیپی سویه های ویروس برونشیت عفونی گله های گوشتی به روش RT- PCR و تعیین توالی ژن گلیکوپروتئینS1

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1397

آزاد رحیمی؛ عبدالکریم زمانی مقدم؛ عبدالحمید شوشتری


5. تأثیر نانوذرات سلنیوم و سلنیوم آلی در مقایسه با ویتامین C بر عمل‌کرد رشد، ریخت‌شناسی روده کوچک و لیپوژنر در جوجه‌های گوشتی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1397

محمد حسن مهرائی حمزه کلائی؛ عبدالکریم زمانی مقدم؛ حسین حسن پور؛ فریبرز خواجعلی


6. بررسی کارایی آزمایش‌های HI و ELISAو مقایسه‌ی آن‌ها با تابلوی خونی در چالش با ویروس‌های آنفلوانزای پرندگان(H9N2) و گامبورو در شترمرغ

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

هاجر پارساکیا؛ عبدالکریم زمانی مقدم؛ منصور میاحی؛ حسن نیلی


7. تأثیر بیومین‎ایمبو و بیومین پی‎ای‎پی بر عملکرد رشد، پراکسیداسیون‎لیپیدی و نیتریک‎اکساید در سرم بلدرچین ژاپنی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1395

سکینه سعیدی ابواسحقی؛ عبدالکریم زمانی مقدم؛ حسین حسن پور؛ فریبرز خواجعلی


8. تاثیر نسبت اسیدهای چرب بلند زنجیر غیراشباع امگا-3 به امگا-6 بر عملکرد رشد، ریخت شناسی روده کوچک و لیپوژنز در جوجه های گوشتی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1394

علی رستمی؛ عبدالکریم زمانی مقدم؛ فریبرز خواجعلی؛ حسین حسن پور


9. تأثیر آویشن و دارچین بر میزان اکسیداسیون لیپید‌‌ها و نیتریک‌اکساید در بلدرچین ژاپنی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393

محمد قاسمی شمس آبادی؛ عبد‌الکریم زمانی‌مقدم؛ سعید حبیبیان دهکردی؛ حسین حسن پور


10. بررسی اثرات اسید استیک برعملکرد جوجه های گوشتی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1386

عبدالکریم زمانی مقدم؛ مجید فتحی