1. بررسی اثرات هماتوبیوشیمیایی تزریق عضلانی داروهای ترامادول، متادون و پتیدین در کبوتر

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

زهرا نیکوصفت؛ علی قشقایی؛ موسی جاودانی؛ سحر مجیدی


2. تثبیت داخلی شکستگی دیستال استخوان فمور با استفاده از کراس پین و وایر در یک قلاده سگ نژاد تریر

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1395

موسی جاودانی؛ علی قشقایی؛ زهرا نیکوصفت