1. ‌ تاثیر PRP آلوگرافت و PRP زنوگرافت بر ترمیم استخوان در مدل حیوانی خرگوش

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

سیاوش شریفی؛ امین بیغم صادق؛ موسی جاودانی؛ احمد عریان؛ محمد شادخواست؛ سیما منتظری


2. ارزیابی قابلیت القای تولید بافت عصبی توسط عصاره مغز گوساله جنینی در عضلات موش صحرایی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1395

امین بیغم صادق؛ احمد عریان؛ رحمت الله فتاحیان؛ هاجر صادقی نژاد