1. بررسی عوامل عفونی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس در جوجه‌های گوشتی در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1395

عزت الله فتحی؛ مجید غلامی اهنگران؛ حبیب الله امیر احمدی