1. ارزیابی اثر آویشن، دارچین و مخلوط آویشن و دارچین بر شاخص های رشد، پروفایل لیپیدی سرم و چربی گوشت در طیور

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

مجید غلامی آهنگران؛ ایمان اسکندری؛ عبدالکریم زمانی مقدم


2. ارزیابی اثر ویتامین C در افزایش عمل کرد پاسخ ایمنی هومورال و مخاطی در جوجه های گوشتی تحت استرس گرمایی حاد

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1397

مجید غلامی آهنگران؛ محمد مهماندوست اصفهانی؛ عبدالکریم زمانی مقدم


3. مصرف هم‌زمان واکسن‌های ترانسمیون گامبورو و کشته نیوکاسل در جوجه‌کشی و اثر آن بر عیار پادتن علیه واکسن نیوکاسل در جوجه‌های گوشتی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

مجید غلامی آهنگران؛ سید علی اوسط حسینی علی آباد؛ سعید شاطری


4. بررسی عوامل عفونی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس در جوجه‌های گوشتی در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1395

عزت الله فتحی؛ مجید غلامی اهنگران؛ حبیب الله امیر احمدی


5. بررسی مولکولی رخ‌داد مشترک آنفلوانزای پرندگان (تحت‌تیپ H9N2) و نوموویروس ماکیان در جوجه‌های گوشتی مبتلا به سندرم تنفسی در استان اصفهان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1395

مجید غلامی آهنگران؛ محمد عرب؛ محسن جعفریان دهکردی