1. اثرات تجویز خوراکی نانوذره سلنیوم و سلنیت سدیم بر فراسنجه‌های خونی بزهای سانن آبستن کلون و غیرکلون و نتاج آن‌ها

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 3-16

10.22034/ijvcs.0621.11198

احمد یوسفی؛ غلامعلی کجوری؛ حسین حسن پور؛ محمد حسین نصر اصفهانی


2. تأثیر تجویز خوراکی نانو ذرات سلنیوم بر میزان فاکتور رشد شبه انسولینی 1 (IGF-1) در بره‌های نر نابالغ

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1396

امیر چهاردولی؛ غلامعلی کجوری؛ علی‌محمد احدی