نویسنده = فریبرز خواجعلی
تاثیر عصاره مالت ‌جو (Hordeum vulgare) در جیره غذایی بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی و جمعیت باکتریایی‌ مدفوع جوجه‌های شترمرغ

دوره 16، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 15-24

10.22034/ijvcs.2022.10130.1002

بهنام احمدی پور؛ سید احمد رضوی؛ فریبرز خواجعلی؛ سعید کریمی


بررسی اثر سطوح مختلف دانه گیاه داروئی عدس الملک (Securigera securidaca) بر عملکرد رشد و فرآیند لیپوژنز در جوجه‌های گوشتی

دوره 15، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 43-54

بهنام احمدی پور؛ وحید حبیبی؛ فریبرز خواجعلی؛ حسین حسن پور


ارزیابی اثر عصاره الکلی برگ‌توت سفید (Morus alba) بر شاخص‌های خونی، سرمی و آنتی‌اکسیدانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش سرمایی

دوره 13، شماره 1، تیر 1398

میلاد بابااحمدی میلانی؛ عبدالکریم زمانی مقدم؛ فریبرز خواجعلی؛ عبدالناصر محبی


تأثیر نانوذرات سلنیوم و سلنیوم آلی در مقایسه با ویتامین C بر عمل‌کرد رشد، ریخت‌شناسی روده کوچک و لیپوژنر در جوجه‌های گوشتی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1397

محمد حسن مهرائی حمزه کلائی؛ عبدالکریم زمانی مقدم؛ حسین حسن پور؛ فریبرز خواجعلی


تأثیر سطوح مختلف پودر کرفس کوهی بررشد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و وقوع آسیت در جوجه‌های گوشتی

دوره 11، شماره 2، اسفند 1396

بهنام احمدی پور؛ فریبرز خواجعلی؛ حسین حسن پور


تاثیر نسبت اسیدهای چرب بلند زنجیر غیراشباع امگا-3 به امگا-6 بر عملکرد رشد، ریخت شناسی روده کوچک و لیپوژنز در جوجه های گوشتی

دوره 9، شماره 2، مهر 1394

علی رستمی؛ عبدالکریم زمانی مقدم؛ فریبرز خواجعلی؛ حسین حسن پور