1. تأثیر سیمبیوتیک چند گونه ای بر پارامترهای هماتولوژی، بیوشیمیایی و رشدگوساله‌های نوزاد

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

محمدرضا اصلانی؛ احمدرضا صفیان؛ افشین جعفری دهکردی؛ عبدالناصر محبی


2. بررسی وضعیت استرس اکسیداتیو و برخی پارامترهای بیوشیمیایی و ریزمغذی‌های خون در اطراف زایمان در بزهای نژاد سانن

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1397

محمدرضا اصلانی؛ شراره ریاحی؛ عبدالناصر محبی