1. بررسی آلودگی‌های سالمونلائی غیرتیفوئیدی در برخی گله‌های گوشتی استان‌های مازندران و گیلان، 1394-1389

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1397

سید مصطفی پیغمبری؛ ریما مرشد؛ بهرام شجاعدوست؛ حسین نیک پیران؛ هادی حق بین نظرپاک؛ منصور خاکپور؛ زینب فقیه نصیری؛ میلاد فلاح دوست؛ هومن کچبی؛ رامونا وشتانی؛ هادی روح اله زاده؛ اعظم یزدانی