1. تاثیر مکمل ویتامین ای به تنهایی یا با سلنیوم بر غلظت سلنیوم، مس، روی و آهن آغوز و سرم میشها و بره های آنها

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1397

الهام میکائیلی؛ فرخ کفیل زاده؛ برومند چهارآیین؛ حسن خمیس آبادی؛ امیر کیانی