1. ‌ تاثیر PRP آلوگرافت و PRP زنوگرافت بر ترمیم استخوان در مدل حیوانی خرگوش

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

سیاوش شریفی؛ امین بیغم صادق؛ موسی جاودانی؛ احمد عریان؛ محمد شادخواست؛ سیما منتظری


2. ارزیابی هیستوپاتولوژیکی و ماکروسکوپی اثر عصاره اسطوخودوس برروی التیام زخم در مدل حیوانی خرگوش

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393

محمد شادخواست؛ حسین نورانی؛ امین بیغم صادق؛ فهیمه اسلامی