1. ارزیابی پاسخ فاز حاد در بیماری کمپلکس تنفسی جوجه‌های گوشتی و درمان با داروهای گیاهی با یا بدون آنتی‌بیوتیک

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 3-16

سعید نظیفی؛ سبحان عمادی جمالی؛ حبیب الله دادرس؛ محمد عباس نیا