1. ارزیابی اثر آویشن، دارچین و مخلوط آویشن و دارچین بر شاخص های رشد، پروفایل لیپیدی سرم و چربی گوشت در طیور

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

مجید غلامی آهنگران؛ ایمان اسکندری؛ عبدالکریم زمانی مقدم


2. تاثیر طول دوره روشنایی و تراکم انرژی جیره بر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم جوجه های گوشتی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1398

سعید سیفی؛ عاطفه عراقی؛ ولی اله ابراهیم نیا؛ سامره قوامی؛ بهروز دستار


3. اثر سطوح مختلف اسیدآمینه ترئونین در جیره‌های آغازین بر پایه گندم بر عمل‌کرد، سیستم ایمنی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1398

محمدرضا اکبری؛ شاهین حقیقی؛ سیده ماندانا حسینی


4. ارزیابی اثر عصاره الکلی برگ‌توت سفید (Morus alba) بر شاخص‌های خونی، سرمی و آنتی‌اکسیدانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش سرمایی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1398

میلاد بابااحمدی میلانی؛ عبدالکریم زمانی مقدم؛ فریبرز خواجعلی؛ عبدالناصر محبی


5. تأثیر نانوذرات سلنیوم و سلنیوم آلی در مقایسه با ویتامین C بر عمل‌کرد رشد، ریخت‌شناسی روده کوچک و لیپوژنر در جوجه‌های گوشتی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1397

محمد حسن مهرائی حمزه کلائی؛ عبدالکریم زمانی مقدم؛ حسین حسن پور؛ فریبرز خواجعلی


6. مصرف هم‌زمان واکسن‌های ترانسمیون گامبورو و کشته نیوکاسل در جوجه‌کشی و اثر آن بر عیار پادتن علیه واکسن نیوکاسل در جوجه‌های گوشتی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

مجید غلامی آهنگران؛ سید علی اوسط حسینی علی آباد؛ سعید شاطری


7. اثر ژل گیاه آلوئه‌ورا (Aloe vera) بر عمل‌کرد و سیستم ایمنی جوجه گوشتی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

محمد روستائی علی مهر؛ زهرا حسن بیگی لاکه؛ محمود حقیقان رودسری


8. اثرات محدودیت غذایی طولانی مدت و میزان آمینواسیدهای جیره بر عملکرد، وزن اندام های لنفاوی و سلول های سفید خون جوجه های گوشتی سویه آرین

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1396

کاظم یوسفی کلاریکلائی؛ حمیدرضا علی اکبرپور


9. بررسی عوامل عفونی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس در جوجه‌های گوشتی در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1395

عزت الله فتحی؛ مجید غلامی اهنگران؛ حبیب الله امیر احمدی


10. بررسی مولکولی رخ‌داد مشترک آنفلوانزای پرندگان (تحت‌تیپ H9N2) و نوموویروس ماکیان در جوجه‌های گوشتی مبتلا به سندرم تنفسی در استان اصفهان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1395

مجید غلامی آهنگران؛ محمد عرب؛ محسن جعفریان دهکردی


11. بررسی تجربی انتقال عمودی مقادیر متفاوت سالمونلا انتریتیدیس در جوجه‌های گوشتی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1394

محمدصادق مددی؛ کامیار یوسفی


12. اثر سیر بر بازده رشد، شکل‌شناسی پرزهای روده و عیار پادتن سرم علیه واکسن نیوکاسل و آنفلوانزا در جوجه‌های گوشتی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393

شهاب بهادران؛ حسین حسن پور؛ ساعد میرپوریان


13. بررسی اثرات اسید استیک برعملکرد جوجه های گوشتی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1386

عبدالکریم زمانی مقدم؛ مجید فتحی