1. بررسی اثرات تجویز اپیدورال دیکلوفناک سدیم بر برخی از فراسنجه‌های هماتوبیوشیمیایی، علایم حیاتی، فعالیت الکتریکی قلب و بی دردی در گوسفند

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 17-28

10.22034/ijvcs.2022.11199

مهدی عباسی نیا؛ شهرام ملکی؛ امیر زکیان؛ عباس رئیسی


2. بررسی رخداد فلوئوروزیس بالینی در جمعیت گوسفندان حومه کارخانه آلومینیوم اراک

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 119-126

محسن قانع؛ عباس گنجی؛ مهرداد پورجعفر


3. ارزیابی آزمایش الایزای خانگی برای تشخیص آنتی بادی ضد اوستروس اویس در گوسفند

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

علیرضا البرزی؛ مسعود قربانپور نجف آبادی؛ زینب یوسفوند


4. بررسی اثرات محلول های هایپرتونیک نمکی و ژلاتین بر میزان لاکتات و الکترولیت های خون گوسفندان مبتلا به اندوتوسمی تجربی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

محسن قانع؛ سجاد یارعلی دارانی


5. بررسی اثر مقادیر مس، گوگرد، آهن، مولیبدن و روی خاک و علوفه بر سطوح سرمی روی و مس گوسفندان شهرستان مسجدسلیمان

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1399

فاطمه راست منش؛ علیرضا زراسوندی؛ الهه پرویز؛ حمید رضا کاوش؛ علی عباس نیکوند؛ محمد نوری


6. روشی کارآمد برای کشت انفرادی جنین‌های گوسفند

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1399

نجمه داودیان؛ ابراهیم احمدی


7. تشخیص بالینی، پاتولوژیک و آنتی ژنیک بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در استان فارس

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

عزیزالله خداکرم تفتی؛ رضا شهریاری؛ علی محمدی


8. مطالعه اثربخشی داروهای ضدکرمی آلبندازول و لوامیزول در گله‎های گوسفند شهرستان مشهد

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1398

حسن برجی؛ حامد محسنی؛ علیرضا تقوی رضوی زاده؛ محمد رشتی باف


9. بررسی اثر چربی دنبه در بیهوشی با هالوتان بر روی زمان های بهبودی در گوسفندان دنبه دار نژاد بختیاری

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1396

سیاوش شریفی؛ فرنگیس شریفی؛ عباس رییسی


10. غربالگری میدانی شیوع سرمی فاسیولا هپاتیکا به روش الایزای غیرمستقیم در گوسفندان استان آذربایجان شرقی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1395

عباس ایمانی باران؛ حمید اکبری؛ پریسا شهبازی


11. استاندارد کردن روش الیزای نقطه‌ای برای تشخیص بروسلوز گوسفند و مقایسه آن با روش‌های سرولوژیک

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1395

مریم عباس والی؛ سید محمد حسین حسینی؛ رویا فیروزی


12. تأثیر نوع و غلظت ضدیخ‌های نفوذپذیر در روند انجماد شیشه‌ای بر قابلیت بقای بلاستوسیست گوسفندی تولیدشده در شرایط آزمایشگاهی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1394

حسن نظری؛ ابراهیم احمدی؛ آزیتا افضلی؛ ابوالفضل شیرازی


13. بررسی اشکال تحت بالینی زخم شیردان در نشخوارکنندگان ذبح شده ارومیه

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1394

علیقلی رامین؛ رحیم حب نقی؛ سجاد امیرتیغی؛ علیرضا شیخیه گل زردی


14. اثرات مقدار درمانی اکسی تتراسایکلین بر کلسیم، منیزیم و پاراتورمون گوسفند

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392

افشین جعفری دهکردی؛ عبدالناصر محبی؛ سعید حبیبیان دهکردی؛ ستار استاد هادی دهکردی