1. ارزیابی آزمایش الایزای خانگی برای تشخیص آنتی بادی ضد اوستروس اویس در گوسفند

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

علیرضا البرزی؛ مسعود قربانپور نجف آبادی؛ زینب یوسفوند


2. پاسخ آنتی بادی شتر مرغ به واکسن روغنی نیوکاسل تولید مؤسسه رازی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

سعید عطایی کچویی؛ نجمه معتمد


3. تأثیر تجویز خوراکی نانو ذرات سلنیوم بر میزان فاکتور رشد شبه انسولینی 1 (IGF-1) در بره‌های نر نابالغ

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1396

امیر چهاردولی؛ غلامعلی کجوری؛ علی‌محمد احدی


4. غربالگری میدانی شیوع سرمی فاسیولا هپاتیکا به روش الایزای غیرمستقیم در گوسفندان استان آذربایجان شرقی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1395

عباس ایمانی باران؛ حمید اکبری؛ پریسا شهبازی