کلیدواژه‌ها = عیار پادتن
اثر جدایه انتروکوکوس فاسیوم مجرای گوارشی سبزقبا و لاکتوفید بر عمل‌کرد، پاسخ ایمنی و ریخت‌شناسی ژژنوم بلدرچین باب‌وایت

دوره 14، شماره 2، دی 1399

سید جواد حسینی واشان؛ باقر حیدری صادق؛ نظر افضلی؛ محسن مجتهدی


بررسی ایمنی زایی واکسن های کشته و زنده ویروس بورس عفونی به صورت مجزا یا ترکیبی در جوجه های گوشتی

دوره 11، شماره 2، اسفند 1396

زهرا برومند؛ رمضانعلی جعفری؛ فروغ مکی


عفونت تجربی بلدرچین ژاپنی با ویروس آنفلوانزای کم حدت پرندگان (H9N2)

دوره 9، شماره 2، مهر 1394

سمیه دیباوند؛ منصور میاحی؛ زهرا برومند؛ فروغ طلازاده؛ الهام ملکی


اثر سیر بر بازده رشد، شکل‌شناسی پرزهای روده و عیار پادتن سرم علیه واکسن نیوکاسل و آنفلوانزا در جوجه‌های گوشتی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1393

شهاب بهادران؛ حسین حسن پور؛ ساعد میرپوریان