1. بررسی مقایسه ی کارآیی دو روش تجویز عمقی و استاندارد داخل پستانی سفتیوفور در درمان ورم پستان های بالینی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

بابک خرمیان؛ سعید رحمتی؛ کامران شریفی


2. بررسی اثر پروستاگلاندین E2 بر درمان‌کیست‌های فولیکولی تخمدان در گاو شیری

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

روح الله دهقانی تفتی؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ ابوالفضل شیرازی؛ تقی تکتاز هفشجانی