1. ارزیابی اپیدمیولوژیکی بیماری بروسلوز دامی در شهرستان بروجن طی سال های 1395-1389

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1399

حسین کابلی بروجنی؛ محمد صادق ابوطالبی؛ نرگس خیرالهی؛ سمیه حقیقت؛ محمد حقیقت


2. عفونت تجربی بلدرچین ژاپنی با ویروس آنفلوانزای کم حدت پرندگان (H9N2)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1394

سمیه دیباوند؛ منصور میاحی؛ زهرا برومند؛ فروغ طلازاده؛ الهام ملکی