نویسنده = موسی جاودانی
ارزیابی رادیوگرافی و هیستولوژی روند ترمیم شکستگی استخوان اولنای کبوتر: تثبیت داخلی با استفاده از پر به عنوان یک گرافت خودی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1397

موسی جاودانی؛ رسول رحیمی جونقانی؛ ایرج کریمی؛ امین بیغم صادق؛ فرزانه حسینی


بررسی اثرات هماتوبیوشیمیایی تزریق عضلانی داروهای ترامادول، متادون و پتیدین در کبوتر

دوره 11، شماره 2، اسفند 1396

زهرا نیکوصفت؛ علی قشقایی؛ موسی جاودانی؛ سحر مجیدی


تثبیت داخلی شکستگی دیستال استخوان فمور با استفاده از کراس پین و وایر در یک قلاده سگ نژاد تریر

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395

موسی جاودانی؛ علی قشقایی؛ زهرا نیکوصفت