نویسنده = ناصر شمس اسفندآبادی
بررسی میزان شیوع اندومتریت پایدار پس از جفتگیری در مادیان های عرب

دوره 17، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 71-79

10.22034/ijvcs.2023.14297.1042

یاسر ناظم؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ علی کدیور؛ نجمه داودیان؛ حسن نظری


تاثیر افزودن پلی‌وینیل‌الکل و پلی‌اتیلن‌گلایکول به رقیق کننده‌ی نگه‌داری اسپرم اپیدیدیمی قوچ بر فراسنجه‌های حرکتی در دمای یخچال

دوره 16، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 95-100

10.22034/ijvcs.2022.13920.1022

زینب هادی؛ ابراهیم احمدی؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ نجمه داودیان؛ ابوالفضل شیرازی


بررسی تغییرات سطح سرمی سیتوکاین اینترلوکین-6 یک هفته قبل و یک هفته بعد از زایمان در میش

دوره 14، شماره 1، تیر 1399

هادی بیننده؛ عبدالناصر محبی؛ فرید براتی؛ ناصر شمس آبادی


مقایسه دو دوره زمانی مختلف تیمار با FSH بر توان تکوین تخمک های گاوی استحصال شده از طریق واژن

دوره 13، شماره 2، اسفند 1398

نیما صادقی بروجن؛ ابوالفضل شیرازی؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ محمد حسین نصراصفهانی؛ جمشید جلیل نژاد حلاجیان؛ مهدی صفاهانی لنگرودی


معرفی ژن‌های مرجع برای تجزیه و تحلیل یافته‌های RT-qPCR در اسپرم منجمد نریان

دوره 13، شماره 1، تیر 1398

علی کدیور؛ احسان دهقانی ناژوانی؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ ابوالفضل شیرازی؛ ابراهیم احمدی


بهبود رشد آزمایشگاهی فولیکول‌های ثانویه جداشده از تخمدان گاو با تحریک مسیر سیگنالینگ Akt

دوره 13، شماره 1، تیر 1398

سیما همتیان خیاط؛ ابوالفضل شیرازی؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ سید عباس میرزایی؛ حسن نظری


طراحی و ساخت نرم افزار آموزشی سونوگرافی دستگاه تولیدمثل گاو ماده

دوره 12، شماره 2، اسفند 1397

علی کدیور؛ ویدا نجف زاده؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ مهدی کدیور؛ سینا بنی طالبی؛ نجمه داودیان


بررسی اثر پروستاگلاندین E2 بر درمان‌کیست‌های فولیکولی تخمدان در گاو شیری

دوره 11، شماره 2، اسفند 1396

روح الله دهقانی تفتی؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ ابوالفضل شیرازی؛ تقی تکتاز هفشجانی


تیمار اسپرم با ترکیبات موثر بر کروماتین در روند تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم در گوسفند

دوره 11، شماره 1، فروردین 1396

عارفه گلستان فر؛ ابوالفضل شیرازی؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ ابراهیم احمدی


بررسی اثر تجویز داخل سیاه‌رگی دی کلوپروستنول در زمان تلقیح مصنوعی بر میزان آبستنی گاو شیری در برنامه‌ی Heatsynch

دوره 10، شماره 2، مهر 1395

محمد جواد بهزادی شهربابک؛ ناصر شمس اسفند آبادی؛ ابوالفضل شیرازی؛ تقی تکتاز هفشجانی


بررسی تأثیر میواینوزیتول- سدیم سیترات و سرم بر قابلیت تکاملی جنین‌های گاوی شبیه‌سازی‌شده عاری از زوناپلوسیدا

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395

حسن نظری؛ ابوالفضل شیرازی؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ علی کدیور؛ محمد مهدی نادری؛ ابراهیم احمدی


بهبود کیفیت تخمک های نابالغ انجماد شیشه ای-ذوب شده گوسفند با استفاده از گلیسین

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394

ابراهیم احمدی؛ ابوالفضل شیرازی؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ حسن نظری


ارزیابی تاثیر دو روش همزمان‌سازی اوولاسیون، هیتسینک و آوسینک، روی میزان آبستنی در گاوهای شیری

دوره 8، شماره 2، مهر 1393

ناصر شمس اسفندآبادی؛ ابوالفضل شیرازی؛ علی صحافی