نویسنده = امین بیغم صادق
بررسی اثرات درمانی اُزُن‌تراپی به روش تزریق داخل صفاقی بر ترمیم زخم پوست در مدل تجربی خرگوش

دوره 16، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 71-79

10.22034/ijvcs.2022.13205.0

سیاوش شریفی؛ امین بیغم صادق؛ احسان فرقانی؛ ایرج کریمی؛ موسی جاودانی


‌ تاثیر PRP آلوگرافت و PRP زنوگرافت بر ترمیم استخوان در مدل حیوانی خرگوش

دوره 13، شماره 2، اسفند 1398

سیاوش شریفی؛ امین بیغم صادق؛ موسی جاودانی؛ احمد عریان؛ محمد شادخواست؛ سیما منتظری


ارزیابی رادیوگرافی و هیستولوژی روند ترمیم شکستگی استخوان اولنای کبوتر: تثبیت داخلی با استفاده از پر به عنوان یک گرافت خودی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1397

موسی جاودانی؛ رسول رحیمی جونقانی؛ ایرج کریمی؛ امین بیغم صادق؛ فرزانه حسینی


ارزیابی تاثیر ترکیبات دکس مدتومیدین- کتامین و زایلازین-کتامین بر میزان اکسیژن اشباع خون در سگ

دوره 11، شماره 2، اسفند 1396

مرتضی حسینی نژاد؛ فرزانه حسینی؛ امین بیغم صادق؛ نیما باباخانی


ارزیابی قابلیت القای تولید بافت عصبی توسط عصاره مغز گوساله جنینی در عضلات موش صحرایی

دوره 10، شماره 2، مهر 1395

امین بیغم صادق؛ احمد عریان؛ رحمت الله فتاحیان؛ هاجر صادقی نژاد


مطالعه هیستوپاتولوژی بیضه پس از القای واریکوسل در سگ

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394

حیدر حیدری خوئی؛ آذرنوش کریمی؛ حسین حسن پور؛ امین بیغم صادق؛ ایرج کریمی


ارزیابی هیستوپاتولوژیکی و ماکروسکوپی اثر عصاره اسطوخودوس برروی التیام زخم در مدل حیوانی خرگوش

دوره 8، شماره 2، مهر 1393

محمد شادخواست؛ حسین نورانی؛ امین بیغم صادق؛ فهیمه اسلامی


مقایسه بالینی اثر بی‌هوشی کتامین و پروپوفل در سیاه ماهی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1393

امین بیغم صادق؛ امین نعمت اللهی؛ ایمان شیروانی؛ جهانگیر کبوتری