نویسنده = عبدالناصر محبی
بررسی تغییرات هماتوبیوشیمیایی به دنبال تجویز خوراکی پودر ریشه زنجبیل پس از جراحی عقیم‌سازی و برداشت کامل اسکروتوم در توله‌‌سگ‌ها

دوره 16، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 47-56

10.22034/ijvcs.2022.10189.1010

سیاوش شریفی؛ موسی جاودانی؛ امیرمحمد جان‌نثار؛ عبدالناصر محبی


ارزیابی بیوشیمیایی سرم در گاوهای آلوده به لوسمی گاو

دوره 15، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 17-22

افشین جعفری دهکردی؛ ساسان محبی زرین دره؛ عبدالناصر محبی؛ حسین عباسی دهکردی؛ افشین جعفری


تأثیر سیمبیوتیک چند گونه ای بر پارامترهای هماتولوژی، بیوشیمیایی و رشدگوساله‌های نوزاد

دوره 14، شماره 2، دی 1399

محمدرضا اصلانی؛ احمدرضا صفیان؛ افشین جعفری دهکردی؛ عبدالناصر محبی


ارزیابی اثر عصاره الکلی برگ‌توت سفید (Morus alba) بر شاخص‌های خونی، سرمی و آنتی‌اکسیدانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش سرمایی

دوره 13، شماره 1، تیر 1398

میلاد بابااحمدی میلانی؛ عبدالکریم زمانی مقدم؛ فریبرز خواجعلی؛ عبدالناصر محبی


بررسی وضعیت استرس اکسیداتیو و برخی پارامترهای بیوشیمیایی و ریزمغذی‌های خون در اطراف زایمان در بزهای نژاد سانن

دوره 12، شماره 1، شهریور 1397

محمدرضا اصلانی؛ شراره ریاحی؛ عبدالناصر محبی


بررسی اثر پروبیوتیک پروتکسین بر کاهش اکسیداسیون لیپیدی و تجمع بافتی ناشی از مصرف کادمیوم در بلدرچین ژاپنی

دوره 10، شماره 2، مهر 1395

سید ستار توحیدی فر؛ شهاب بهادران؛ عبدالناصر محبی