نویسنده = موسی جاودانی
بررسی تغییرات هماتوبیوشیمیایی به دنبال تجویز خوراکی پودر ریشه زنجبیل پس از جراحی عقیم‌سازی و برداشت کامل اسکروتوم در توله‌‌سگ‌ها

دوره 16، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 47-56

10.22034/ijvcs.2022.10189.1010

سیاوش شریفی؛ موسی جاودانی؛ امیرمحمد جان‌نثار؛ عبدالناصر محبی


بررسی اثرات درمانی اُزُن‌تراپی به روش تزریق داخل صفاقی بر ترمیم زخم پوست در مدل تجربی خرگوش

دوره 16، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 71-79

10.22034/ijvcs.2022.13205.0

سیاوش شریفی؛ امین بیغم صادق؛ احسان فرقانی؛ ایرج کریمی؛ موسی جاودانی


ارزیابی بیهوشی عمومی با ترکیب کتامین-دیازپام بر پاسخ لکوسیتی سگ‌های جوان و پیر

دوره 11، شماره 2، اسفند 1396

موسی جاودانی؛ عبدالناصر محبی؛ یگانه مهرانی