نویسنده = �������������� ��������
تأثیر ال-کارنیتین بر شاخص‌های اسپرمی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در سمیت ناشی از بوسولفان در مدل حیوانی موش صحرایی

دوره 15، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 99-106

10.22034/ijvcs.2022.11194

رضا زنگویی؛ حمیدرضا اشراقی؛ صادق شیریان؛ علی کدیور؛ بهنام بختیاری مقدم؛ احسان عالی


بررسی مقایسه‌ای اثر کیتوزان و کیتوزان به همراه هیالورونیک اسید بر روی التیام زخم در موش صحرایی

دوره 15، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 55-68

سیاوش شریفی؛ ایرج کریمی؛ حسین تابان؛ صادق شیریان؛ اسماعیل میرزایی