کلیدواژه‌ها = جوجه گوشتی
اثر برنامه نوری بر وزن اندام‌های بدن، سیستم ایمنی و نمره راه رفتن در جوجه‌های گوشتی

دوره 17، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 13-24

10.22034/ijvcs.2023.13995.1025

محمدرضا اکبری؛ حسین مهربان؛ شهاب بهادران؛ سیده ماندانا حسینی


جداسازی، ردیابی و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در گله های طیور صنعتی دارای علایم تنفسی در استان مازندران

دوره 16، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 57-67

10.22034/ijvcs.2022.13828.1014

نیما اسدی؛ سعید سیفی؛ محمد حسن بزرگمهری فرد؛ راحم خوشبخت؛ نریمان شیخی


اثر سطح پروتئین و نسبت ترئونین به لیزین در جیره بر ریخت‌شناسی و ترشح موسین در روده باریک جوجه‌های گوشتی

دوره 16، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 3-13

10.22034/ijvcs.2022.10078.1000

سید حسن نوریان؛ محمدرضا اکبری؛ حسین حسن پور؛ حسین مهربان


ارزیابی اثر آویشن، دارچین و مخلوط آویشن و دارچین بر شاخص های رشد، پروفایل لیپیدی سرم و چربی گوشت در طیور

دوره 13، شماره 2، اسفند 1398

مجید غلامی آهنگران؛ ایمان اسکندری؛ عبدالکریم زمانی مقدم


تاثیر طول دوره روشنایی و تراکم انرژی جیره بر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم جوجه های گوشتی

دوره 13، شماره 1، تیر 1398

سعید سیفی؛ عاطفه عراقی؛ ولی اله ابراهیم نیا؛ سامره قوامی؛ بهروز دستار


اثر سطوح مختلف اسیدآمینه ترئونین در جیره‌های آغازین بر پایه گندم بر عمل‌کرد، سیستم ایمنی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی

دوره 13، شماره 1، تیر 1398

محمدرضا اکبری؛ شاهین حقیقی؛ سیده ماندانا حسینی


ارزیابی اثر عصاره الکلی برگ‌توت سفید (Morus alba) بر شاخص‌های خونی، سرمی و آنتی‌اکسیدانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش سرمایی

دوره 13، شماره 1، تیر 1398

میلاد بابااحمدی میلانی؛ عبدالکریم زمانی مقدم؛ فریبرز خواجعلی؛ عبدالناصر محبی


تأثیر نانوذرات سلنیوم و سلنیوم آلی در مقایسه با ویتامین C بر عمل‌کرد رشد، ریخت‌شناسی روده کوچک و لیپوژنر در جوجه‌های گوشتی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1397

محمد حسن مهرائی حمزه کلائی؛ عبدالکریم زمانی مقدم؛ حسین حسن پور؛ فریبرز خواجعلی


مصرف هم‌زمان واکسن‌های ترانسمیون گامبورو و کشته نیوکاسل در جوجه‌کشی و اثر آن بر عیار پادتن علیه واکسن نیوکاسل در جوجه‌های گوشتی

دوره 11، شماره 2، اسفند 1396

مجید غلامی آهنگران؛ سید علی اوسط حسینی علی آباد؛ سعید شاطری


اثر ژل گیاه آلوئه‌ورا (Aloe vera) بر عمل‌کرد و سیستم ایمنی جوجه گوشتی

دوره 11، شماره 2، اسفند 1396

محمد روستائی علی مهر؛ زهرا حسن بیگی لاکه؛ محمود حقیقان رودسری


اثرات محدودیت غذایی طولانی مدت و میزان آمینواسیدهای جیره بر عملکرد، وزن اندام های لنفاوی و سلول های سفید خون جوجه های گوشتی سویه آرین

دوره 11، شماره 1، فروردین 1396

کاظم یوسفی کلاریکلائی؛ حمیدرضا علی اکبرپور


بررسی عوامل عفونی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس در جوجه‌های گوشتی در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 10، شماره 2، مهر 1395

عزت الله فتحی؛ مجید غلامی اهنگران؛ حبیب الله امیر احمدی


بررسی مولکولی رخ‌داد مشترک آنفلوانزای پرندگان (تحت‌تیپ H9N2) و نوموویروس ماکیان در جوجه‌های گوشتی مبتلا به سندرم تنفسی در استان اصفهان

دوره 10، شماره 2، مهر 1395

مجید غلامی آهنگران؛ محمد عرب؛ محسن جعفریان دهکردی


بررسی تجربی انتقال عمودی مقادیر متفاوت سالمونلا انتریتیدیس در جوجه‌های گوشتی

دوره 9، شماره 2، مهر 1394

محمدصادق مددی؛ کامیار یوسفی


اثر سیر بر بازده رشد، شکل‌شناسی پرزهای روده و عیار پادتن سرم علیه واکسن نیوکاسل و آنفلوانزا در جوجه‌های گوشتی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1393

شهاب بهادران؛ حسین حسن پور؛ ساعد میرپوریان


بررسی اثرات اسید استیک برعملکرد جوجه های گوشتی

دوره 1، شماره 2، مهر 1386

عبدالکریم زمانی مقدم؛ مجید فتحی