کلیدواژه‌ها = خرگوش
‌ تاثیر PRP آلوگرافت و PRP زنوگرافت بر ترمیم استخوان در مدل حیوانی خرگوش

دوره 13، شماره 2، اسفند 1398

سیاوش شریفی؛ امین بیغم صادق؛ موسی جاودانی؛ احمد عریان؛ محمد شادخواست؛ سیما منتظری


ارزیابی تاثیر تزریق داخل عضلانی هورمون رشد بر تغییرات هیستومورفومتری صفحه رشد استخوان ها در خرگوش نابالغ

دوره 11، شماره 1، فروردین 1396

فرزانه حسینی؛ ایرج کریمی؛ مرتضی حسینی نژاد؛ سعید حبیبیان دهکردی


ارزیابی هیستوپاتولوژیکی و ماکروسکوپی اثر عصاره اسطوخودوس برروی التیام زخم در مدل حیوانی خرگوش

دوره 8، شماره 2، مهر 1393

محمد شادخواست؛ حسین نورانی؛ امین بیغم صادق؛ فهیمه اسلامی


اثرات عصاره الکلی گیاه برنجاسف (Achillea talagonica) بر التیام زخم های پوستی ناشی از سوختگی در خرگوش

دوره 7، شماره 2، مهر 1392

سعید حبیبیان؛ ایرج کریمی؛ نجمه توکلی؛ جهانگیر کبوتری


شیوع ریکتز در خرگوش های خانگی ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز در جنوب غرب ایران

دوره 3، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 3-9

بهمن مصلی نژاد؛ عبدالواحد معربی؛ علیرضا غدیری؛ رضا آویزه