کلیدواژه‌ها = گاو شیری
بررسی تأثیر ابتلا به آندومتریت بالینی بر پاسخ به درمان کیست فولیکولی تخمدان در گاوهای شیری

دوره 16، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 89-99

10.22034/ijvcs.2022.13392.0

ابوالفضل حاجی بمانی شورکی؛ حبیب الله رشیدزاده؛ روح الله دهقانی تفتی؛ حسین شیخ الاسلامی؛ تقی تکتاز هفشجانی


بررسی مقایسه ی کارآیی دو روش تجویز عمقی و استاندارد داخل پستانی سفتیوفور در درمان ورم پستان های بالینی

دوره 14، شماره 2، دی 1399

بابک خرمیان؛ سعید رحمتی؛ کامران شریفی


بررسی اثر پروستاگلاندین E2 بر درمان‌کیست‌های فولیکولی تخمدان در گاو شیری

دوره 11، شماره 2، اسفند 1396

روح الله دهقانی تفتی؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ ابوالفضل شیرازی؛ تقی تکتاز هفشجانی


ارزیابی تغییرات برخی از فراسنجه های بیوشیمایی سرم در گاوهای مبتلا به متریت

دوره 9، شماره 2، مهر 1394

علی درنگیان؛ مجید فرتاش وند؛ امیرعلی کاوه؛ یعقوب حاجی صادقی


ارزیابی تاثیر دو روش همزمان‌سازی اوولاسیون، هیتسینک و آوسینک، روی میزان آبستنی در گاوهای شیری

دوره 8، شماره 2، مهر 1393

ناصر شمس اسفندآبادی؛ ابوالفضل شیرازی؛ علی صحافی


مقایسه اثر درمانی پمادهای پستانی سفکوینوم (Cefquinome) و کوباکتان (Cobactan) در درمان تورم پستان بالینی گاوهای شیری

دوره 6، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 3-10

احمدی محمدرحیم؛ حق‌خواه مسعود؛ روزی‌طلب حمید؛ حمیدرضا اشراقی


ارزیابی میزان فعالیت سرمی آلکالین فسفاتاز استخوانی در گاوهای شیری مبتلا به لنگش

دوره 4، شماره 1، فروردین 1389

عبدالناصر محبی؛ احمدرضا محمدنیا؛ پریسا رییسی دهکردی