کلیدواژه‌ها = اسپرم
معرفی ژن‌های مرجع برای تجزیه و تحلیل یافته‌های RT-qPCR در اسپرم منجمد نریان

دوره 13، شماره 1، تیر 1398

علی کدیور؛ احسان دهقانی ناژوانی؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ ابوالفضل شیرازی؛ ابراهیم احمدی


بررسی اثر غنی سازی با اسید لینولنیک روی کیفیت منی خروس نگه‌داری شده در دمای 4 درجه سانتی‌گراد

دوره 12، شماره 1، شهریور 1397

محسن اسلامی؛ ابوالفضل غنی ئی؛ سعید نوروزی؛ الهام زاده هاشم