کلیدواژه‌ها = استرس اکسیداتیو
اثرات استات سرب بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو در کشت سلول‌های جسم زرد گاو

دوره 16، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 25-34

10.22034/ijvcs.2022.13467.0

عاطفه جهانپور؛ پژمان میرشکرائی؛ محمد حیدرپور؛ نرگس خالق نیا


اثرات عصاره جلبک Cystoseira indica بر سطح شاخص‌های استرس اکسیداتیو و بازماندگی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 14، شماره 2، دی 1399

سراج بیتا؛ نازنین قربانی رنجبری؛ عبدالحسین جانگران نژاد


بررسی وضعیت استرس اکسیداتیو و برخی پارامترهای بیوشیمیایی و ریزمغذی‌های خون در اطراف زایمان در بزهای نژاد سانن

دوره 12، شماره 1، شهریور 1397

محمدرضا اصلانی؛ شراره ریاحی؛ عبدالناصر محبی