کلیدواژه‌ها = شیوع
بررسی میزان شیوع اندومتریت پایدار پس از جفتگیری در مادیان های عرب

دوره 17، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 71-79

10.22034/ijvcs.2023.14297.1042

یاسر ناظم؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ علی کدیور؛ نجمه داودیان؛ حسن نظری


بررسی سرواپیدمیولوژیک آلودگی به ویروس آرتریت- آنسفالیت بز در بزهای استان خوزستان

دوره 12، شماره 2، اسفند 1397

مهدی پورمهدی بروجنی؛ هومن معاضد؛ محمد رحیم حاجی حاجیکلایی؛ مسعود رضا صیفی آباد شاپوری


بررسی شیوع تریکومونیازیس در کبوتران شهرستان اردکان یزد

دوره 8، شماره 1، فروردین 1393

علی صحرائی اردکانی