کلیدواژه‌ها = سندرم آسیت
ارزیابی اثر عصاره الکلی کرفس کوهی بر شاخص‌های تولید، میزان تلفات و پروفایل لیپیدی جوجه‌های گوشتی مبتلا به سندرم آسیت

دوره 14، شماره 2، دی 1399

محمد قاسمی شمس آبادی؛ شهاب بهادران؛ حسین حسنپور؛ عبدالناصر محبی


اثر پودر لیموترش بر عوارض ناشی از مصرف زیاد نمک در جوجه‌های گوشتی

دوره 13، شماره 2، اسفند 1398

محمد جهانتیغ؛ داریوش سعادتی؛ ابوالفضل معتمد


ارزیابی اثر عصاره الکلی برگ‌توت سفید (Morus alba) بر شاخص‌های خونی، سرمی و آنتی‌اکسیدانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش سرمایی

دوره 13، شماره 1، تیر 1398

میلاد بابااحمدی میلانی؛ عبدالکریم زمانی مقدم؛ فریبرز خواجعلی؛ عبدالناصر محبی