کلیدواژه‌ها = واکسیناسیون
ارتباط بین برخی از عوامل خطر مؤثر بر بروز بیماری پاروویروس سگ سانان در سگ‌ها: مطالعه مورد-شاهدی

دوره 17، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 101-110

10.22034/ijvcs.2024.14676.1079

حسین فوالدینی؛ فاطمه زهرا غریب؛ مجتبی خسروی؛ شهره عالیان سماک خواه


ارزیابی اپیدمیولوژیکی بیماری بروسلوز دامی در شهرستان بروجن طی سال های 1395-1389

دوره 14، شماره 1، تیر 1399

حسین کابلی بروجنی؛ محمد صادق ابوطالبی؛ نرگس خیرالهی؛ سمیه حقیقت؛ محمد حقیقت


عفونت تجربی بلدرچین ژاپنی با ویروس آنفلوانزای کم حدت پرندگان (H9N2)

دوره 9، شماره 2، مهر 1394

سمیه دیباوند؛ منصور میاحی؛ زهرا برومند؛ فروغ طلازاده؛ الهام ملکی