موضوعات = مامایی و بیماری های تولیدمثل دام
بررسی اثرات بالینی تزریق داخل رحمی پماد پستانی حاوی سفاپیرین بنزاتین در درمان اندومتریت گاوهای شیری نژاد هلشتاین

دوره 17، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 3-11

10.22034/ijvcs.2023.14046.1032

سروش وحیدمقتدا؛ نوید اعرابی؛ عباس روشن قصرالدشتی


بررسی کیفیت اسپرم های منجمد شده با رقیق کننده BoviFree در مقایسه با رقیق کننده های دستی و Steridyl در گاوهای نر سیمنتال دومنظوره (فلک فی)

دوره 17، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 25-34

10.22034/ijvcs.2022.14018.1029

امیر خاکی؛ شهره عالیان سماک خواه؛ علیرضا قاسمی


بررسی طول دوره‌ی آنستروس پس از زایمان و عوامل طولانی شدن آن در گاو سیستانی

دوره 17، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 45-51

10.22034/ijvcs.2023.14403.1047

فرزاد شرفی؛ محمد جواد بهزادی شهربابک؛ مرتضی کیخاصابر


بررسی میزان شیوع اندومتریت پایدار پس از جفتگیری در مادیان های عرب

دوره 17، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 71-79

10.22034/ijvcs.2023.14297.1042

یاسر ناظم؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ علی کدیور؛ نجمه داودیان؛ حسن نظری


مقایسه شاخص‌های باروری میش‌های افشاری با جیره‌های مختلف فلاشینگ جو و ذرت

دوره 17، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 93-102

10.22034/ijvcs.2023.14443.1053

ایمان آسوده؛ مجید محمدصادق


بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی گاما-اوریزانول بر تکوین رویان گوسفند در آزمایشگاه

دوره 17، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 103-111

10.22034/ijvcs.2023.14472.1057

سعید موسی پور؛ نجمه داودیان؛ علی کدیور؛ ابراهیم احمدی؛ حسن نظری