موضوعات = بهداشت و بیماری های طیور
اثر برنامه نوری بر وزن اندام‌های بدن، سیستم ایمنی و نمره راه رفتن در جوجه‌های گوشتی

دوره 17، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 13-24

10.22034/ijvcs.2023.13995.1025

محمدرضا اکبری؛ حسین مهربان؛ شهاب بهادران؛ سیده ماندانا حسینی


برآورد نسبت بهینه اسید آمینه آرژنین به لیزین قابل هضم برای جیره آغازین جوجه‌های گوشتی سویه آرین پرورش یافته در شرایط مرتفع

دوره 17، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 53-62

10.22034/ijvcs.2023.14182.1037

سیده ماندانا حسینی؛ محمدرضا اکبری؛ فریبرز خواجعلی؛ سید عبداله حسینی؛ حسین مهربان


بررسی عفونت‌های آدنو‌ویروس در بوقلمون‌های پرورشی گوشتی استان اصفهان

دوره 17، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 63-70

10.22034/ijvcs.2023.14360.1045

عزت الله فتحی؛ مجید غلامی اهنگران؛ محمد حسین معین نجف آبادی


بررسی مولکولی ژن هماگلوتنین- نورآمینیداز فرم عصبی ویروس بیماری نیوکاسل جدا شده از شمال ایران

دوره 17، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 81-92

10.22034/ijvcs.2023.14449.1055

مجتبی خسروی؛ سعید سیفی؛ کیمیا صراف ماموری


ارزیابی اثر ویتامین C بر میزان عناصر مختلف بافت‌های کبد و عضله در مسمومیت با کادمیوم در بلدرچین ژاپنی.

دوره 17، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 35-44

10.22034/ijvcs.2023.14083.1034

سیدستار توحیدی فر؛ حسین حسن پور؛ شهاب بهادران؛ عبدالناصر محبی؛ الهه عسکری