معرفی ژن‌های مرجع برای تجزیه و تحلیل یافته‌های RT-qPCR در اسپرم منجمد نریان

عنوان مقاله [English]

Introduction of Reference Genes for Quantitative Real-Time PCR Data Normalization in Cryopreserved Stallion Sperm

نویسندگان [English]

  • Ali Kadivar
  • Dehghani Nazhvani Ehsan
  • Naser Shams Esfandabadi
  • Abolfazl Shirazi
  • Ebrahim Ahmadi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cryopreservation-Stallion-Reference genes-sperm-