وضعیت دفع میوسین و ارتباط آن با قابلیت هضم و رشد در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین

نویسندگان

چکیده

یکی از چالش‌های موجود در علوم تغذیه، بهبود سلامت روده‌ها در مراحل بسیار حیاتی به ویژه در نوزادان و مرحله از شیرگیری با استفاده از متعادل نمودن جیره است. در این زمینه، دفع میوسین ممکن است به عنوان نشانگر خوبی برای پیش‌بینی سلامت روده و قابلیت هضم مواد مغذی باشد. بدین منظور سی و دو راس گوساله (?? رأس نر و ?? رأس ماده) به صورت تصادفی به دو گروه تیماری تقسیم شدند و با دو نوع جیر? استارتر یکی بر پایه ذرت و دیگری بر پای? جو تغذیه شدند. جیره استارتر از روز سوم و یونجه با کیفیت بالا از سن دو هفتگی و شیر تاز? پاستوریزه شد? گاو با توجه به برنامه گاوداری محل اجرای طرح در اختیار گوساله‌ها قرار گرفت. وزن کشی گوساله‌ها در زمان تولد و سپس بصورت هفتگی تا زمان از شیرگیری انجام شد. قابلیت هضم مواد مغذی با روش اندازه‌گیری مستقیم در سنین ?، ? و ? هفتگی تعیین گردید. میوسین خام از نمونه‌های مدفوع اخذ شده در سنین فوق‌الذکر جدا شد و میزان همبستگی غلظت آن با پارامترهای قابلیت هضم و خصوصیات رشد تعیین گردید. نتایج نشان داد که در سنین مختلف میزان میوسین همبستگی منفی معنی‌داری با قابلیت هضم مواد مغذی دارد، همچنین در سن ? هفتگی مقدار میوسین همبستگی منفی با میزان خوراک مصرفی داشت (????/?=p، ??/?-=r). البته تحقیقات بیشتری لازم است تا جزئیات متابولیسم میوسین در دستگاه گوارش گوساله‌ها تعیین و اثرات آن بر عملکرد حیوانات مشخص شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mucin excretion status and its relation to digestibility and growth in Holstein suckling calves

نویسندگان [English]

  • Ali Moharrery
  • Hassan Rahmani
  • Hussain Bagherpour
  • Saeid Karimi
  • Mohammad Javd Zamiri

چکیده [English]

Mucin, a filamentous glycoprotein, is responsible for lubrication and protection of the mucosal epithelia from damages caused by the digesta, digestive secretions, and microorganisms. Goblet cells have potential to secrete granules which is distributed in the intestinal epithelium. The secretory granules contain glycoproteins, including mucins, which are classified into two types, neutral and acidic. The latter can be further differentiated into sulphomucins or sialomucins.
There is increased attention to the bovine mucosal immunity because it can aid in preventing colonization and eventually infection of mucosal epithelia. Moreover, mucus is also a selective barrier for absorption across the small intestine. Additionally, as the mucus constitutes the interface between the epithelium and the lumen, mucin could be used as a marker of interaction between the epithelium and dietary components.
Measuring the flow of intestinal mucin is a challenge for better understanding the interactions between nutrient digestibility and the gastrointestinal mucosa. The ileal flow of mucin in pigs has been estimated indirectly by using hexosamines as markersThirty-two calves (?? males and ?? females) were randomly divided into two treatment groups and fed with starter diets based on corn or barley as the grain source. Starter feeding began on the third day of life, and high quality alfalfa hay and fresh cow milk were fed according to the farm schedule. The calves were weighed at birth and weekly thereafter until weaning. Nutrient digestibility was determined at ?, ?, and ? weeks of age. Mucin was crudely separated from fecal samples, and correlation of mucin concentration with digestibility parameters and growth characteristics determined. Mucin excretion rate was negatively correlated with the nutrient digestibility; at ? weeks of ages it has also negatively correlated with feed intake (r=-?.??, P=?.????). Further research is required to determine the detailed metabolism of mucin in the gastrointestinal tract of calves and its effect on animal performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mucin
  • digestibility
  • calves
  • growth