دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، فروردین 1396 
بررسی اثر درمانی تیامین بر ساختار هیستومورفومتریک بیضه متعاقب مسمومیت با سرب در مدل موش

رحمت الله فتاحیان دهکردی؛ ثریا خسرویان دهکردی؛ ابوالفضل عالی


اثرات محدودیت غذایی طولانی مدت و میزان آمینواسیدهای جیره بر عملکرد، وزن اندام های لنفاوی و سلول های سفید خون جوجه های گوشتی سویه آرین

کاظم یوسفی کلاریکلائی؛ حمیدرضا علی اکبرپور


مطالعه تأثیر قرص تادالافیل بر حجم، میزان تحرک و غلظت نمونه اسپرم و مدت نعوظ سگ نر

مجید محمدصادق؛ مهیار منصوری


اثر عصاره های آبی و هیدروالکلی گیاه گلبرنجاسف (Achillea talagonica) بر اووسیست‌های آیمریا ماکزیما (Emeria maxima) در شرایط آزمایشگاهی

سعید حبیبیان؛ نازنین رجایی؛ خداداد پیرعلی؛ حمیدرضا عزیزی


تغییرات پروفایل متابولیک گوساله های هلشتاین متعاقب عضلانی تجویز دگزامتازون و ایزوفلوپردون

علی اصغر چالمه؛ مهرداد پورجعفر؛ سعید نظیفی؛ محمدرضا زارعی


تیمار اسپرم با ترکیبات موثر بر کروماتین در روند تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم در گوسفند

عارفه گلستان فر؛ ابوالفضل شیرازی؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ ابراهیم احمدی


ارزیابی تاثیر تزریق داخل عضلانی هورمون رشد بر تغییرات هیستومورفومتری صفحه رشد استخوان ها در خرگوش نابالغ

فرزانه حسینی؛ ایرج کریمی؛ مرتضی حسینی نژاد؛ سعید حبیبیان دهکردی


ویژگی های فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه های طیوری پاستورلا مولتوسیدا در استان های مختلف ایران

مسعود قربانپور؛ رحیم قدیمی پور؛ داریوش غریبی؛ منصور میاحی؛ احمدرضا جباری


تأثیر تجویز خوراکی نانو ذرات سلنیوم بر میزان فاکتور رشد شبه انسولینی 1 (IGF-1) در بره‌های نر نابالغ

امیر چهاردولی؛ غلامعلی کجوری؛ علی‌محمد احدی


بررسی شیوع ژن های بتالاکتاماز blaCTX-M و blaTEM در اشریشیا کلی های جداسازی شده از طیور مبتلا به کلی باسیلوز

محمد جهانتیغ؛ مرتضی اردونی


بررسی اثر چربی دنبه در بیهوشی با هالوتان بر روی زمان های بهبودی در گوسفندان دنبه دار نژاد بختیاری

سیاوش شریفی؛ فرنگیس شریفی؛ عباس رییسی