دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، اسفند 1397 
توانایی حفاظت واکسن بیماری نیوکاسل(B1) در مقابل سویه‌ی غالب ویروس حاد نیوکاسل جداشده در استان خوزستان

منصور میاحی؛ مسعود رضا- صیفی آباد شاپوری؛ بابک- محمدیان قلعه جوقی


طراحی و ساخت نرم افزار آموزشی سونوگرافی دستگاه تولیدمثل گاو ماده

علی کدیور؛ ویدا نجف زاده؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ مهدی کدیور؛ سینا بنی طالبی؛ نجمه داودیان


بررسی سرولوژی پادتن های ویروس نیوکاسل در مرغان بومی اطراف خرم آباد

حسن نوروزیان؛ زیبا نظری


بررسی اثر آرامبخشی عصاره گل میخک و تنباکو بر برخی آنزیم‌های سرمی و فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون کپور معمولی

بهناز شهریاری زاده؛ رحیم پیغان؛ سیده میثاق جلالی؛ سید رضا فاطمی طباطبایی


بررسی اثرات بی‌هوشی و آرام بخشی گیاهان میخک (Syzygium aromaticum) ، اسطوخدوس (lavandula officinalis) و سنبل الطیب ( Valeriana officinalis) در ماهی اسکار (Astronotus ocellatus)

عباس رئیسی؛ فرشید داودی؛ سروش افشار؛ شایان طاهری؛ الهام یوسفیان؛ سیاوش شریفی


ارزیابی رادیوگرافی و هیستولوژی روند ترمیم شکستگی استخوان اولنای کبوتر: تثبیت داخلی با استفاده از پر به عنوان یک گرافت خودی

موسی جاودانی؛ رسول رحیمی جونقانی؛ ایرج کریمی؛ امین بیغم صادق؛ فرزانه حسینی


آنالیز پیوستگی و بیان ژن فاکتور نکروز توموری با نمره سلولهای بدنی و ترکیبات شیر در گاو هلشتاین ایران

پروانه ریوفیان؛ جلیل شجاع؛ رضی الله جعفری جوزانی؛ غلامعلی مقدم؛ ارش جوانمرد


بررسی آلودگی‌های سالمونلائی غیرتیفوئیدی در برخی گله‌های گوشتی استان‌های مازندران و گیلان، 1394-1389

سید مصطفی پیغمبری؛ ریما مرشد؛ بهرام شجاعدوست؛ حسین نیک پیران؛ هادی حق بین نظرپاک؛ منصور خاکپور؛ زینب فقیه نصیری؛ میلاد فلاح دوست؛ هومن کچبی؛ رامونا وشتانی؛ هادی روح اله زاده؛ اعظم یزدانی


تاثیر مکمل ویتامین ای به تنهایی یا با سلنیوم بر غلظت سلنیوم، مس، روی و آهن آغوز و سرم میشها و بره های آنها

الهام میکائیلی؛ فرخ کفیل زاده؛ برومند چهارآیین؛ حسن خمیس آبادی؛ امیر کیانی


بررسی سرواپیدمیولوژیک آلودگی به ویروس آرتریت- آنسفالیت بز در بزهای استان خوزستان

مهدی پورمهدی بروجنی؛ هومن معاضد؛ محمد رحیم حاجی حاجیکلایی؛ مسعود رضا صیفی آباد شاپوری


کلونینگ ژن کد کننده پروتئین نوکلئوکپسید ویروس سپتی سمی هموراژی در باکتری اشیرشیاکلی برای تشخیص بیماری VHS در ماهیان قزل آلای رنگین کمان

رویا رهنما؛ مسعود رضا صیفی آباد شاپوری


مطالعه فیلوژنیتیکی و ژنوتیپی سویه های ویروس برونشیت عفونی گله های گوشتی به روش RT- PCR و تعیین توالی ژن گلیکوپروتئینS1

آزاد رحیمی؛ عبدالکریم زمانی مقدم؛ عبدالحمید شوشتری