دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، شهریور 1400 
ارزیابی پاسخ فاز حاد در بیماری کمپلکس تنفسی جوجه‌های گوشتی و درمان با داروهای گیاهی با یا بدون آنتی‌بیوتیک

صفحه 3-16

سعید نظیفی؛ سبحان عمادی جمالی؛ حبیب الله دادرس؛ محمد عباس نیا


ارزیابی بیوشیمیایی سرم در گاوهای آلوده به لوسمی گاو

صفحه 17-22

افشین جعفری دهکردی؛ ساسان محبی زرین دره؛ عبدالناصر محبی؛ حسین عباسی دهکردی؛ افشین جعفری


مطالعه اثر روش‌های واکسیناسیون بیماری نیوکاسل و غنی سازی جیره با پودر رزماری بر پاسخ ایمنی هومورال در کبک نژاد چوکار

صفحه 23-34

غلامحسین پورقنبری


بررسی الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های ترشحات رحمی و ارتباط آن با ساختارهای تخمدانی و استروئیدهای سرم خون شتر یک‌کوهانه

صفحه 35-42

نجمه داودیان؛ علی کدیور؛ مهدی صائب


بررسی اثر سطوح مختلف دانه گیاه داروئی عدس الملک (Securigera securidaca) بر عملکرد رشد و فرآیند لیپوژنز در جوجه‌های گوشتی

صفحه 43-54

بهنام احمدی پور؛ وحید حبیبی؛ فریبرز خواجعلی؛ حسین حسن پور


بررسی مقایسه‌ای اثر کیتوزان و کیتوزان به همراه هیالورونیک اسید بر روی التیام زخم در موش صحرایی

صفحه 55-68

سیاوش شریفی؛ ایرج کریمی؛ حسین تابان؛ صادق شیریان؛ اسماعیل میرزایی


شاخص آلودگی خورموسی بر اساس مطالعه برخی پارامترهای خونی ماهی بیاح در دو فصل زمستان و تابستان

صفحه 69-78

محمدعلی سالاری علی آبادی؛ رحیم عبدی؛ حمیده قاسمی؛ عبدالمجید دورقی؛ نگین سلامات


بررسی شاخص‌های انگل شناسی، هماتولوژی و بیوشیمیایی در آلوده سازی تجربی گوسفند با آیمریا آهساتا

صفحه 79-88

نادر احمدی صالح بابری؛ غلامرضا رزمی؛ ایرج کریمی؛ حسین نورانی؛ حمیدرضا عزیزی علویجه


شیوع اندومتریت و تغییرات هیستوپاتولوژیک رحم گاوهای کشتاری در اثر باکتری‌های گرم مثبت و نقش احتمالی جنتامایسین

صفحه 89-102

فرید انصاری مال‌امیری؛ تقی تکتاز


ارزیابی پاسخ‌های ایمنی هومورال و ایمنی سلولی پیامد واکسیناسیون با نانوذره نیوکاسل بر پایه کیتوزان همراه با یاور مولکولی هموکینین-1

صفحه 103-112

احمدرضا محمدی؛ عبدالکریم زمانی مقدم؛ شهلا شاهسوندی


بررسی اثر آرامبخشی عصاره خام گل میخک، تنباکو و تریکائین متان سولفونات بر برخی اندام های ماهی کپور معمولی

صفحه 113-118

بهناز شهریاری زاده؛ رحیم پیغان؛ آناهیتا رضایی


بررسی رخداد فلوئوروزیس بالینی در جمعیت گوسفندان حومه کارخانه آلومینیوم اراک

صفحه 119-126

محسن قانع؛ عباس گنجی؛ مهرداد پورجعفر