دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، فروردین 1393 
بررسی شیوع تریکومونیازیس در کبوتران شهرستان اردکان یزد

علی صحرائی اردکانی


اثر سیر بر بازده رشد، شکل‌شناسی پرزهای روده و عیار پادتن سرم علیه واکسن نیوکاسل و آنفلوانزا در جوجه‌های گوشتی

شهاب بهادران؛ حسین حسن پور؛ ساعد میرپوریان


مقایسه بالینی اثر بی‌هوشی کتامین و پروپوفل در سیاه ماهی

امین بیغم صادق؛ امین نعمت اللهی؛ ایمان شیروانی؛ جهانگیر کبوتری


تعیین برخی ویژگی‌های استرپتوکوکوس‌های محیطی جدا شده از نمونه شیر گاو‌های مبتلا به ورم پستان تحت بالینی در منطقه شهرکرد

سعید کریمی دهکردی؛ عزیزاله ابراهیمی؛ آذر معتمدی


بررسی تأثیر عوامل مادری، جنینی و محیطی در زمان زایش گاوهای شیری

مسعود طالب خان گروسی؛ امیر هوشتگ فلاح راد؛ معصومه میش مست


بررسی تاثیر خصوصیات فیزیکی خروس ها بر عملکرد تولیدمثلی گله های مرغ مادر گوشتی

محمدصادق مددی؛ کاظم یوسفی کلاریکلایی؛ حمید شجاعی


بررسی اثر کورکومین بر آسیب ایسکمی- رپرفیوژن کلیوی در سگ

فخرالدین احمدیان؛ علی بنی آدم؛ صالح اسماعیل زاده؛ حسین نجف زاده ورزی؛ مهدی پورمهدی بروجنی


تأثیر منابع مختلف اسیدهای چرب ضروری بر عملکرد و متابولیسم گلوکز در گاوهای شیری دوره انتقال

فرزاد هاشم زاده سیگاری؛ غلامرضا قربانی؛ محمد خوروش


بررسی تاثیر پودرزنجبیل بر شاخص های بیوشیمیایی کبدی، کلیوی و پانکراسی موش صحرایی

آمنه خوشوقتی؛ مهدی مرد خشنود