دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، فروردین 1394 
بررسی اشکال تحت بالینی زخم شیردان در نشخوارکنندگان ذبح شده ارومیه

علیقلی رامین؛ رحیم حب نقی؛ سجاد امیرتیغی؛ علیرضا شیخیه گل زردی


اثر لوامیزول بر پاسخ ایمنی و تغییرات هیستوپاتولوژیکی در‌ تراکم بالای ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

سعید مشکینی؛ ناصر آق؛ علی اصغر تهرانی


مطالعه هیستوپاتولوژی بیضه پس از القای واریکوسل در سگ

حیدر حیدری خوئی؛ آذرنوش کریمی؛ حسین حسن پور؛ امین بیغم صادق؛ ایرج کریمی


ارزیابی تاثیرات پروپوفول بر روی شاخص های ساختاری و عملکردی قلبی با استفاده از اکوکاردیوگرافی در مدل حیوانی

مهرداد یادگاری


بررسی مولکولی و تعیین حساسیت لاکتوکوکوس گارویه عامل لاکتوکوکوزیس در ماهیان قزل آلای رنگین کمان نسبت به اسانس های گیاهی

میلاد عادل؛ رضا صفری؛ امین نعمت اللهی؛ وحیده تقدسی


جایگزینی دانه سویای فرآوری شده با کنجاله سویا بر ابقاء نیتروژن در شیر گاوهای هلشتاین

ایمانه صدرارحامی؛ غلام رضا قربانی؛ شهریار کارگر؛ علی صادقی سفیدمزگی؛ نیما نادری


بررسی سرولوژیکی آلودگی به ویروس لکوز گاوی در گاومیش‌های ارجاعی به کشتارگاه اهواز

محمد رحیم حاجی حاجکلایی؛ مسعود رضا صیفی آباد شاپوری؛ فردوس چنگیزی


بهبود کیفیت تخمک های نابالغ انجماد شیشه ای-ذوب شده گوسفند با استفاده از گلیسین

ابراهیم احمدی؛ ابوالفضل شیرازی؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ حسن نظری