دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 27، شهریور 1401، صفحه 1-130 
اثر سطح پروتئین و نسبت ترئونین به لیزین در جیره بر ریخت‌شناسی و ترشح موسین در روده باریک جوجه‌های گوشتی

صفحه 3-13

10.22034/ijvcs.2022.10078.1000

سید حسن نوریان؛ محمدرضا اکبری؛ حسین حسن پور؛ حسین مهربان


تاثیر عصاره مالت ‌جو (Hordeum vulgare) در جیره غذایی بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی و جمعیت باکتریایی‌ مدفوع جوجه‌های شترمرغ

صفحه 15-24

10.22034/ijvcs.2022.10130.1002

بهنام احمدی پور؛ سید احمد رضوی؛ فریبرز خواجعلی؛ سعید کریمی


اثر ال-کارنیتین بر شاخص های اکوکاردیوگرافی، فراسنجه های خونی و ترکیب شیمیایی بدن جوجه های گوشتی پرورشی در ارتفاع بالا

صفحه 25-33

10.22034/ijvcs.2022.13447.0

فرشید خیری


بررسی میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی (سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز) در شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی

صفحه 35-45

10.22034/ijvcs.2022.10175.1005

سیده ام البنین قاسمیان؛ فرشاد کایدی


بررسی تغییرات هماتوبیوشیمیایی به دنبال تجویز خوراکی پودر ریشه زنجبیل پس از جراحی عقیم‌سازی و برداشت کامل اسکروتوم در توله‌‌سگ‌ها

صفحه 47-56

10.22034/ijvcs.2022.10189.1010

سیاوش شریفی؛ موسی جاودانی؛ امیرمحمد جان‌نثار؛ عبدالناصر محبی


تأثیر جیره‌های انتظار زایش دارای زئولیت بر تولید شیر،کیفیت آغوز و مشکلات پیرامون زایمان در گاو نژاد هلشتاین

صفحه 57-69

10.22034/ijvcs.2022.10221.1011

نادر سلمان موحدی؛ فرهاد فرودی؛ ناصر کریمی؛ محمدرضا عابدینی؛ کاظم کریمی


بررسی اثرات درمانی اُزُن‌تراپی به روش تزریق داخل صفاقی بر ترمیم زخم پوست در مدل تجربی خرگوش

صفحه 71-79

10.22034/ijvcs.2022.13205.0

سیاوش شریفی؛ امین بیغم صادق؛ احسان فرقانی؛ ایرج کریمی؛ موسی جاودانی


مقایسه اثر تزریق تک دوز و دو دوز ویتامین ای- سلنیوم در دوره انتظار زایش بر عملکرد تولیدمثلی و تولید شیر در گاو نژاد هولشتاین

صفحه 81-88

10.22034/ijvcs.2022.13329.0

ابوالفضل حاجی بمانی؛ حبیب الله رشیدزاده؛ جواد جعفری؛ شهاب مومنی؛ روح الله دهقانی تفتی


بررسی تأثیر ابتلا به آندومتریت بالینی بر پاسخ به درمان کیست فولیکولی تخمدان در گاوهای شیری

صفحه 89-99

10.22034/ijvcs.2022.13392.0

ابوالفضل حاجی بمانی شورکی؛ حبیب الله رشیدزاده؛ روح الله دهقانی تفتی؛ حسین شیخ الاسلامی؛ تقی تکتاز هفشجانی


بررسی اثر ویسلا کانفوسا (Weissella confusa) بر ساختار روده ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 101-108

10.22034/ijvcs.2022.13849.1017

فاطمه کهیانی؛ شفیق شفیعی؛ اسماعیل پیر علی خیر آبادی


آرام‌بخشی داخل بینی به همراه بی‌هوشی تام وریدی در یک قطعه فلامینگو به منظور جراحی قطع عضو؛ چالش‌ها و راهکارها

صفحه 109-114

10.22034/ijvcs.2022.10163.1004

ناصر وجدی؛ حسین رضایی


گزارش یک مورد انیزوکوریا در شاه بوف (Bubo bubo):گزارش موردی

صفحه 115-118

10.22034/ijvcs.2022.13430.0

مهدی سلیمی؛ سیدستار توحیدی فر