دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، اسفند 1398 
تاثیر سرکه سیب خام در جیره غذایی بر عملکرد و فاکتورهای بیوشیمایی خون جوجه های گوشتی

حمید حسینی فهرجی؛ زینب محمدی


‌ تاثیر PRP آلوگرافت و PRP زنوگرافت بر ترمیم استخوان در مدل حیوانی خرگوش

سیاوش شریفی؛ امین بیغم صادق؛ موسی جاودانی؛ احمد عریان؛ محمد شادخواست؛ سیما منتظری


اثر سم چینی بر اندازه گیری برخی شاخص های مربوط به توازن سم در اندام حرکتی خلفی اسب های سالم نژاد دره شوری با کمک رادیوگرافی

رهام والی؛ رستم امیری پور


ارزیابی اثر آویشن، دارچین و مخلوط آویشن و دارچین بر شاخص های رشد، پروفایل لیپیدی سرم و چربی گوشت در طیور

مجید غلامی آهنگران؛ ایمان اسکندری؛ عبدالکریم زمانی مقدم


تغییرات عملکرد تولیدمثلی میش‌های لک و ترکی قشقایی با استفاده از eCG در شرایط پرورش عشایری

محسن توحیدی؛ مجید علی پور؛ جواد حبیبی زاد؛ مهرداد معمار


بررسی تأثیر سطوح مختلف پروتئین جیره ای بر عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های خونی در بلدرچین ژاپنی

صالح طباطبائی وکیلی؛ وحید دارابی؛ خلیل میرزاده؛ علی آقائی


بررسی اثرات عصاره الکلی پوست انار بر عملکرد رشد، مورفولوژی روده، پراکسیداسیون لیپیدی، تجمع بافتی و فاکتورهای بیوشیمیایی خون متعاقب مسمومیت تجربی کادمیوم در بلدرچین ژاپنی

احمد کشمیری؛ شهاب بهادران؛ عبدالکریم زمانی مقدم؛ عبدالناصر محبی


تاثیر عصاره هیدروالکلی صمغ آنغوزه بر غلظت سرمی هورمون‌های جنسی در رت‌های ماده نژاد ویستار مبتلا به سندرم‌تخمدان پلی‌کیستیک

مجید مروتی شریف اباد؛ الهام صالحی؛ محمد رستمی


بررسی اثر عصاره‌های گیاهی مریم‌گلی(Salvia officinalis) و مرزنجوش(Origanum vulgare) بر پروفایل لیپیدی سرم جوجه‌های مبتلا به سندرم آسیت

یونس تیموری؛ شهاب بهادران؛ حسین حسن‌پور؛ عبدالناصر محبی


اثر پودر لیموترش بر عوارض ناشی از مصرف زیاد نمک در جوجه‌های گوشتی

محمد جهانتیغ؛ داریوش سعادتی؛ ابوالفضل معتمد


مقایسه دو دوره زمانی مختلف تیمار با FSH بر توان تکوین تخمک های گاوی استحصال شده از طریق واژن

نیما صادقی بروجن؛ ابوالفضل شیرازی؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ محمد حسین نصراصفهانی؛ جمشید جلیل نژاد حلاجیان؛ مهدی صفاهانی لنگرودی


تشخیص بالینی، پاتولوژیک و آنتی ژنیک بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در استان فارس

عزیزالله خداکرم تفتی؛ رضا شهریاری؛ علی محمدی