دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، مهر 1394 
میزان جداسازی سالمونلا و اشریشیا کلای از گله های مادر گوشتی در استانهای مختلف ایران

سید مصطفی پیغمبری؛ هانیه طاهری؛ ریما مرشد؛ عباس برین


عفونت تجربی بلدرچین ژاپنی با ویروس آنفلوانزای کم حدت پرندگان (H9N2)

سمیه دیباوند؛ منصور میاحی؛ زهرا برومند؛ فروغ طلازاده؛ الهام ملکی


مطالعه اثر ژل عصاره های گل میخک و ریواس بر ترمیم زخم پوست در موش صحرایی

ایرج کریمی؛ امین دبیلی


بررسی تجربی انتقال عمودی مقادیر متفاوت سالمونلا انتریتیدیس در جوجه‌های گوشتی

محمدصادق مددی؛ کامیار یوسفی


ارزیابی وضعیت اکسیداتیو نمونه های خون اخذ شده از وریدهای وداج، شیری و زیر دم در گاو های شیری

مهسا مشرف؛ محمدرضا اصلانی؛ افشین محبی


تاثیر نسبت اسیدهای چرب بلند زنجیر غیراشباع امگا-3 به امگا-6 بر عملکرد رشد، ریخت شناسی روده کوچک و لیپوژنز در جوجه های گوشتی

علی رستمی؛ عبدالکریم زمانی مقدم؛ فریبرز خواجعلی؛ حسین حسن پور


ارزیابی تغییرات برخی از فراسنجه های بیوشیمایی سرم در گاوهای مبتلا به متریت

علی درنگیان؛ مجید فرتاش وند؛ امیرعلی کاوه؛ یعقوب حاجی صادقی


تاثیر اسیدهای چرب غیراشباع در جیره های پیش از جفت گیری برتعداد واندازه فولیکول های تخمدان و عملکرد تولیدمثلی میش های افشاری

حمیدرضا محمدی؛ محمد حسین شهیر؛ حمید امانلو؛ مرتضی یاوری


تأثیر نوع و غلظت ضدیخ‌های نفوذپذیر در روند انجماد شیشه‌ای بر قابلیت بقای بلاستوسیست گوسفندی تولیدشده در شرایط آزمایشگاهی

حسن نظری؛ ابراهیم احمدی؛ آزیتا افضلی؛ ابوالفضل شیرازی


یافته‌های رادیوگرافی متالوزیس در استخوان تیبیا در یک دلیجه معمولی (Falco tinnunculus)

فرزانه حسینی؛ محمد حسن مهرائی حمزه کلائی