دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 26، اسفند 1400، صفحه 1-130 (پاییز و زمستان 1400) 
اثرات تجویز خوراکی نانوذره سلنیوم و سلنیت سدیم بر فراسنجه‌های خونی بزهای سانن آبستن کلون و غیرکلون و نتاج آن‌ها

صفحه 3-16

10.22034/ijvcs.0621.11198

احمد یوسفی؛ غلامعلی کجوری؛ حسین حسن پور؛ محمد حسین نصر اصفهانی


بررسی اثرات تجویز اپیدورال دیکلوفناک سدیم بر برخی از فراسنجه‌های هماتوبیوشیمیایی، علایم حیاتی، فعالیت الکتریکی قلب و بی دردی در گوسفند

صفحه 17-28

10.22034/ijvcs.2022.11199

مهدی عباسی نیا؛ شهرام ملکی؛ امیر زکیان؛ عباس رئیسی


مقایسه بین اثر سرم های ایزوتونیک و هیپرتونیک نمکی بر شاخص های هماتولوژی و متابولیک در گربه ها

صفحه 29-42

10.22034/ijvcs.2022.11192

بهمن مصلی نژاد؛ سید رضا فاطمی طباطبایی؛ محمد راضی جلالی؛ مبین مکی پور


مقایسه اثر استفاده از سلنیوم معدنی و آلی (مخمر سلنیوم) بر غلظت سرمی سلنیوم و گلوتاتیون پراکسیداز در اسب های پرش

صفحه 43-50

10.22034/ijvcs.2022.11193

فریماه فرجی؛ سعید عظمایی؛ احسان ترکی؛ بهروز اکبری آدرگانی


ارزیابی اثر استات سرب بر شاخص های اسپرم موالید موش صحرایی در دوره های پیرازایشی و شیرواری

صفحه 51-58

10.22034/ijvcs.2022.11200

احسان رومیانی؛ حسن مروتی؛ ساره نجف اسعدی؛ جواد صادقی نژاد


تأثیر افزودن مقادیر مختلف مکمل سیترات پتاسیم به آب و خوراک، بر نسبت جنسیت موش های صحرایی

صفحه 59-68

10.22034/ijvcs.2022.11195

روزبه فلاحی؛ علیرضا یوسفی


کاهش اثرات استرس حاد بر کیفیت اسپرم منجمد-یخ گشایی شده خروس با افزودن عصاره‌های هیدروالکی رزماری و رازیانه در رقیق کننده انجمادی

صفحه 69-76

10.22034/ijvcs.2022.11196

مهدی ابراهیمی؛ امیر کریمی؛ ذبیح الله نعمتی؛ محمدرضا شیخلو؛ نامدار کامرانی


مقایسه اثر پروبیوتیک با آنتی ‏بیوتیک بر عمل‌کرد، میکروبیولوژی روده، ریخت‌شناسی پرزهای روده کوچک و فراسنجه‌های خونی بلدرچین ژاپنی

صفحه 77-92

10.22034/ijvcs.2022.11201

محمد پورانیان؛ مرتضی چاجی؛ محمدتقی‌ بیگی نصیری؛ طاهره محمدآبادی؛ محمدرضا قربانی


بررسی میزان شیوع تریپانوزوما اوانسی در جنین‌های سقط شده شتر یک‌کوهانه در شرق و مرکز ایران

صفحه 93-98

10.22034/ijvcs.2022.11202

نصیر رفعتی؛ حسن ممتاز


تأثیر ال-کارنیتین بر شاخص‌های اسپرمی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در سمیت ناشی از بوسولفان در مدل حیوانی موش صحرایی

صفحه 99-106

10.22034/ijvcs.2022.11194

رضا زنگویی؛ حمیدرضا اشراقی؛ صادق شیریان؛ علی کدیور؛ بهنام بختیاری مقدم؛ احسان عالی


شناسایی تیلریا آنولاتا از گاوهای مشکوک به تیلریوز در استان قزوین با آزمایش های میکروسکوپی و PCR

صفحه 107-112

10.22034/ijvcs.2022.11197

مونا حسن زاده؛ لیدا عبدالمحمدی خیاو


یافته‌های آزمایشگاهی اختلال هایپوناترمی در یک قلاده روباه قرمز (Vulpes vulpes) با دررفتگی مفصل تالوکرورال

صفحه 113-118

10.22034/ijvcs.2022.11203

علی قشقایی؛ زهرا نیکوصفت؛ محمد کاظم پور