ارزیابی قابلیت القای تولید بافت عصبی توسط عصاره مغز گوساله جنینی در عضلات موش صحرایی

نویسندگان

چکیده

هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی توانایی عصاره‌ی خام مغز گوساله‌ی جنینی در القای شکل‌گیریِ سلول‌های نورونیِ سیستم عصبی مرکزی در بین ماهیچه‌های دیواره‌ی شکم و صفاق موش صحرایی است. در این مطالعه از 10 موش صحرایی بالغ استفاده شد. خط میانی شکم ضد عفونی شد. بعد از بیهوشی پوست و خط سفید شکم برش داده شد و 1 میلی لیتر از عصاره‌ی خام مغز تهیه و سپس بین صفاق و عضلات عرضی دیواره‌ی شکم تزریق گردید،‏ در نهایت پوست و خط سفید شکم به روش رایج بخیه زده شدند. هر هفته 2 موش صحرایی به روش انسانی کشته و نمونه‌های بافتی از محل تزریق عصاره برداشت شدند. رنگ آمیزی‌ هماتوکسیلین-ائوزین و ایمنوهیستوشیمی برای ارزیابی مورد استفاده قرار گرفتند. رنگ‌آمیزی اختصاصی ایمنوهیستوشیمی((NSE)‎ Neuron Specific Enolase)‎ و ((GFAP)‎ Glial Fibrillary Acidic Protein)‎ را مثبت نشان داد. هم‌چنین رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین حضور سلول‌های عصبی را آشکار ساخت. عقیده بر این است‌که در مطالعه‌ی حاضر حضور فاکتور‌های رشدِ به‌دست آمده از تزریق عصاره خام مغز گوساله‌ی جنینی در بین صفاق و عضلات عرضی دیواره‌ی شکم توانسته است منجر به شکل‌گیری سلول عصبی شود. اگر‌چه برای مطالعات پیشِ‌رو پیشنهاد می‌گردد که از عصاره‌ی به‌دست آمده از پروتئین‌های اختصاصی مغز جنینی استفاده شود ولی می‌توان القای بافت عصبی را با تکنیک‌های بیان ژنی نیز مورد بررسی قرار داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of nervous system regeneration induction properties of calf fetal brain extract in abdominal muscles in rat model

نویسندگان [English]

  • Amin Bigham Sadegh
  • Ahmad Oryan
  • Rahmatollah Fatahian
  • Hajar Sadeghinezhad

چکیده [English]

In the present study we investigate the properties of calf foetal brain pure extract on induction of CNS neuronal cells regeneration between the abdominal wall muscles and peritoneum of rat model.Ten adult rats were used in this study. Ventral abdominal midline was clipped and prepared aseptically for surgery. Anaesthesia was induced and maintained with ketamin 40 mg/kg and acepromazine 5 mg/kg with intramuscular injection. Skin and linea alba was incised and medial aspect of abdominal wall was exposed. 1 ml of prepared brain pure extract was injected between peritoneum and transverse muscle layer. Linea alba and skin incision were sutured routinely. Every week for a long of 5 weeks 2 rats were euthanized and samples included injection sites were harvested and stored in 10% formalin and referred to histopathological evaluation. Immunohistochemistry and H&E staining techniques were used for evaluations. In all specimens immunohistochemistry showed positive results for Neuron Specific Enolase and Glial Fibrillary Acidic Protein. Also, H&E staining revealed the presence of neuronal cells in the injected site. Recent studies showed that growth factors play important roles in evolution of central nervous system and also in response to injury. These growth factors include fibroblastic growth factor, insulin like growth factors and transforming growth factor- alpha. We proposed that there are many growth factors in feotal brain pure extract that lead to neuronal cell formation between muscles and peritoneum of rats. It is suggested that in further studies, induction of neuronal cell formation should be detected with gene expression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fetal brain extract-rat model-regeneration-Nervous system-