اخبار و اعلانات

پرداخت هزینه داوری، پذیرش و چاپ مقاله در نشریه

با توجه به نامه شماره ۶۲۰۷۶/۱۸/۳ مورخ ۹/۵/۱۳۹۲ دفتر سیاست گذاری، برنامه ریزی و امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به استحضار کلیه نویسندگان محترم می رساند که برای تأمین بخشی از هزینه های انتشار چاپ مقاله های علمی در نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران مشمول دریافت هزینه می باشد که شامل مقالاتی خواهد بود که تاریخ دریافت آن­ها از آغاز سال ۱۳۹۷ به بعد باشد. بر این اساس این هزینه شامل هزینه دریافت به منظور انجام روند داوری به میزان ۵۰۰.۰۰۰ ریال و در صورت پذیرفته شدن مقاله به میزان ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال (دویست هزار تومان) خواهد بود که به صورت برخط دریافت ...

مطالعه بیشتر