ارزیابی مقایسه ای اثرات قلبی و تنفسی تزریق داخل جنبی و بین دنده ای بوپی واکائین پس از توراکوتومی در خرگوش ها

نویسندگان

چکیده

بوپی واکائین دارویی برای کاهش احساس درد است که برای جراحی قفسه سینه به‌کار می‌رود. در این جراحی،‏ دو روش بی حسی بین دنده ای و داخل جنبی پس از تزریق داروی بوپی واکائین و تاثیر آن بر سیستم تنفسی و قلبی عروقی مورد ارزیابی قرار گرفت. بوپی واکائین دارویی است که برای بی‌حسی موضعی در جراحی قفسه سینه استفاده می‌شود. در این مطالعه دو روش بی‌حسی بین دنده ای و روش داخل جنبی پس از تزریق داروی بوپی واکائین و تاثیر آن بر سیستم تنفسی و قلبی عروقی با جراحی توراکوتومی مورد ارزیابی قرار گرفت. 15 سر خرگوش نر نژاد سفید نیوزلندی با سن 19 هفته و با وزن متوسط 2 کیلوگرم به سه دسته تقسیم شد که شامل گروه شاهد بدون دریافت بی حسی موضعی (A)‎،‏ گروه بی‌‌حسی به روش بین دنده ای (B)‎ و بی‌حسی به روش داخل جنبی (C)‎ است. در هر سه گروه فاکتور‌هایی نظیر تعداد ضربان قلب،‏ تعداد تنفس،‏ میزان اکسیژن دمی و دی اکسید کربن باز‌دمی در فواصل زمانی مختلف اندازه‌گیری شد. نتایج ما نشان داد که در هر دو گروه بی‌دردی به روش بین دنده ای و داخل جنبی دارای تعداد تنفس،‏ ضربان قلب کمتری در مقایسه با گروه شاهد که داروی بی‌دردی دریافت نکرد می باشد. ما دریافتیم شیوه داخل جنبی نسبت به روش بین دنده ای دارای تاثیر بهتر ی دارد و هر دو روش نسبت به گروه شاهد،‏ موثر‌‌تر واقع شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparative Study of Cardiopulmonary Effects of Intercostal and Intrapleural Injection of Bupivacaine after Thoracotomy in Rabbits

نویسندگان [English]

  • mohammad asadi iraee
  • mohsen vahar
  • mohammad hosseini
  • reza changizi

چکیده [English]

Bupivacaine is a medication used to decrease feeling in a specific area and it use in thoracotomy surgery. In this study two anesthesia methods, intercostal and intrapleural methods and that effects on respiratory and cardiovascular system were measured after injection of bupivacaine in thoracotomy surgery. 15 male New Zealand white rabbits aged 19 weeks with average 2 kg weight were divided into the three groups: control group did not receive a local anesthetic (A) and another two other groups, intercostal anesthesia (B) and intrapleural anesthesia (C). In all three groups, heart rate, respiratory rate, spo2 and Etco2 factors were examined in different times. Our results showed respiratory rate and heart rate in groups of B and C (intercostal and intrapleural analgesia) were less than group A that doesn’t received analgesic drug. We found that intrapleural method is effective than intercostal method and both of methods are better than control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intrapleural Method-Intercostal Anesthesia-Bupivacaine-Thoracotomy-