کلونینگ قطعات ژنی NS3 و 5’UTR از عامل اسهال ویروسی گاوها در پلاسمید لنتی ویروسیpWPI- linker B

نویسندگان

چکیده

عامل‌ ایجاد اسهال ویروسی گاو (BVDV)‎ از جنس پستی ویروس از خانواده‌ی فلیوی ویریده بوده و عامل مشکلات اقتصادی،‏ بهداشتی قابل توجهی در مزارع پرورش گاو است. این ویروس گسترش جهانی داشته و علی‌رغم کاربرد تدابیر کنترلی متعدد علیه آن،‏ بیماری BVD هم‌چنان شایع باقی مانده است. در سال‌های اخیر روش‌های مختلفی نظیر ژن درمانی ضد ویروسی برای کنترل عفونت BVDV بسیار به کار گرفته شده است. یکی از راه‌های ارزیابی این گونه تدابیر،‏ کلونینگ نواحی حفاظت شده از ویروس در وکتورهای مناسب به منظور تهیه‌ی رده‌های سلولی بیان کننده رپلیکون‌های تحت ژنومی این ویروس است. در پژوهش حاضر،‏ توالی‌های حفاظت شده از قطعات ژنی 5'UTR و NS3 از سویه‌ی NADL از ویروس BVD پس از تکثیر با آزمون RT-PCR ،‏ در وکتور لنتی ویروسی pWPI- linker B در فرادست ژن GFP کلون شد. صحت کلونینگ با استفاده از هضم آنزیمی و تعیین توالی مورد تأیید قرار گرفت. به این ترتیب پلاسمید نوترکیب تولید شده می تواند در سیستم‌های بسته بندی لنتی ویروسی به عنوان وکتور حامل ترانس ژن استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cloning of BVDV NS3 and BVDV 5'UTR into pWPI- linker B lentiviral plasmid

نویسندگان [English]

  • Azam Mokhtari
  • Madadgar Omid
  • Mohammadreza Mahzounieh
  • َArash Ghalyanchi Langeroudi

چکیده [English]

Bovine viral diarrhea virus (BVDV) is in the genus Pestivirus of the family Flaviviridae and causes significant economic and hygienic losses in cattle farms throughout the world. The virus has spread worldwide and despite the wide use of various control strategies against it, BVD remains prevalent. In recent years, numerous measures such as anti-viral gene therapies are frequently employed to control BVDV infection. One way to evaluate these measures is the cloning of conserved areas of the viral genome into suitable vectors for the preparation of cell lines expressing sub- genomic replicons of the virus. In this study, after multiplication of conserved sequences of BVDV- NADL NS3 and 5’UTR by RT-PCR, these fragments were cloned in pWPI- linker B lentiviral vector at the upstream of GFP gene. The validity of cloning was confirmed using restriction enzyme digestion and sequencing. Therefore these recombinant plasmids will be available to produce lentiviral transfer vectors carrying the transgenes using the lentiviral packaging systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BVDV-cloning-NS?-?’UTR-pWPI- linker B-