بررسی عوامل عفونی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس در جوجه‌های گوشتی در استان چهارمحال و بختیاری

نویسندگان

چکیده

ااسپوندیلایتیس (kinky back)‎ با ابتلای مهره‌های ستون فقرات به کیفوز مشخص می‌شود و معمولا دارای دلایل عفونی و میکروبی است. تاکنون گزارشی در مورد شیوع اسپوندیلیتیس در ایران وجود ندارد. در مطالعه حاضر،‏ 13 گله گوشتی با سن 30-45 روزگی،‏ با مشکلات اندام حرکتی انتخاب شدند و مجموعاً از 85 جوجه گوشتی با علایم لنگش نمونه‌گیری شد. پس از آسان‌کشی و کالبدگشایی از مهره‌های دجار ناهنجاری رادیوگراف تهیه شد. پس از انجام رادیولوژی،‏ از 43 نمونه که دارای علایم رادیوگرافی از جمله تغییر شکل مهره ها و پاسخ استخوانی در نواحی ستون فقرات بودند از محل ضایعه کشت باکتریایی و قارچی تهیه شد. نتایج نشان داد از مجموع 85 نمونه دارای علایم بالینی،‏ 43 نمونه دارای علایم رادیوگرافی بودند. در آزمایش کشت میکروبی ،‏38 نمونه دارای آلودگی میکروبی (باکتری اشریشیاکلی و باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ) ،‏ 2 نمونه آلوده به قارچ بودند و 3 نمونه هیچ‌گونه آلودگی میکروبی و قارچی نداشتند. نتایج نشان می دهد اسپوندیلیت فراوانی بالایی دارد و عوامل میکروبی در ایجاد این بیماری نقش عمده دارند. لذا کنترل بیماری‌های عفونی می‌تواند در کاهش این عارضه پاتولوژیک نقش به سزایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of prevalent microbial involvement in spondylitis in broiler chickens in Chahrmahal-va-Bakhtiyari

نویسندگان [English]

  • Ezzatollah Fathi
  • majid gholami ahangaran
  • habibollah amir ahmadi

چکیده [English]

Spondylitis (Kinky back) was characterized by involvement of vertebral column to kyphosis by cause of microbial and infectious agents. Until now, there is no report related Spondylitis prevalence in Iran. In this study, 13 broiler flocks in Chaharmahal-va-Bakhtiyari province, 30-45 days old, with clinical lameness sign were selected. We sampled 85 broilers with clinical lameness sign in these flocks. After euthanizatin and necropsy, the radiograph was prepared from abnormal vertebrates. In samples with disformation of vertebrates and osteic response, bacterial and fungal cultures were prepared from lesions of vertebrates. From 85 cases with clinical sign, 43 samples have radiologic symptoms. In microbial culture 38 samples were infected to bacteria (Escherichia coli and Staphylococcus aurous), 2 samples were infected to fungi, while 3 samples have no infectivity to bacteria and fungi. Results showed that the spondylitis has high prevalence among broilers and the bacterial infections have very important role in this problem. Therefore, controlling of bacterial infection can decrease prevalent of this pathologic lesion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler chicken-Radiography-Spondilitis-Microbial culture-